Drakensberger-Telersgenootskap van Suid-Afrika

Die ware winsbees

Die Drakensberger is ’n medium raam bees met ’n gladde swart haarkleed, ’n opmerklike lang en diep lyf met ’n rustige temperament en is een van slegs drie inheemse beesrasse van Suid-Afrika. Die ras is oor honderde jare hier in Suid-Afrika geteel en ontwikkel deur natuurlike en wetenskaplike seleksie, met die gevolg dat die Drakensberger ’n voordeel geniet bo ander rasse in terme van aanpasbaarheid, gehardheid en natuurlike weerstand teen bosluise en bosluis-oordraagbare siektes. Dit word dikwels uit die oog verloor dat die ras uit ’n tydperk dateer toe diere natuurlik aangepas moes wees om te oorleef. Omdat geen dipmiddels of beproefde medisyne bestaan het nie, moes hulle vlieë, muskiete, bosluise en parasiet-oordraagbare siektes kon weerstaan. Die Drakensberger-beesras het amptelik met die stigting van die Suid-Afrikaanse Drakensberger-Beestelersgenootskap op 7 November 1947 ontstaan.

Drakensbergers is die ware winsbees onder ekstensiewe omstandighede in Suid-Afrika asook die res van die wêreld!

Mei 2022

MA
Di
Wo
TH
VR
SA
SO
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Gebeurtenisse virApril

27

Gebeurtenisse virApril

28

Gebeurtenisse virApril

29

Gebeurtenisse virApril

30

Gebeurtenisse virMei

1

Gebeurtenisse virMei

2

Gebeurtenisse virMei

3

Gebeurtenisse virMei

4

Gebeurtenisse virMei

5

Gebeurtenisse virMei

6

Gebeurtenisse virMei

7

Gebeurtenisse virMei

8

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

9

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

10

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

11

Gebeurtenisse virMei

12

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

13

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

14

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

15

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

16

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

17

Gebeurtenisse virMei

18

Gebeurtenisse virMei

19

Gebeurtenisse virMei

20

Gebeurtenisse virMei

21

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

22

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

23

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

24

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

25

Gebeurtenisse virMei

26

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

27

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

28

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

29

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

30

Geen gebeure nie
Gebeurtenisse virMei

31

Geen gebeure nie

Ontdek die Drakensberger-ras

Oorsprong

Die oorsprong van die Drakensberger kan teruggevoer word tot die inheemse beeste van die Khoi en ander inheemse bevolkingsgroepe van die Kaap en omliggende gebiede. Vasco da Gama het reeds op 2 Desember 1497 melding gemaak in sy dagboek van die "vet, swart os" wat hy geruil het by die inheemse bevolking. Eers na die koms van Jan van Riebeeck in 1652, ...

Hoekom Drakensbergers

Die Drakensberger is ’n medium raam bees met ’n gladde swart haarkleed, ’n opmerklike lang en diep lyf met ’n rustige temperament en is een van slegs drie inheemse beesrasse van Suid-Afrika. Die ras is hier geteel en ontwikkel met die gevolg dat die Drakensberger ’n voordeel geniet bo ander rasse in terme van aanpasbaarheid, gehardheid en natuurlike weerstand teen bosluise en bosluis-oordraagbare siektes.

Die handleiding

Die doel van hierdie handleiding is om stoettelers en kommersiële boere toe te rus met die nodige kennis van die Drakensberger-beesras asook om die werking van die telersgenootskap uiteen te sit. Die vereistes van lidmaatskap word hierin vervat en ’n basiese bestuursprogram word ingesluit.

Ons Borge