VEILINGS

Drakensberger—Die winsbees

As u ‘n veiling bywoon onder die beskerming van die Suid-Afrikaanse Drakensbergers-telersgenootskap, kan u die volgende vasstel:

  1. Diere is funksioneel doeltreffend volgens die Drakensberger-rasstandaard vir uitnemendheid. Dit word bevestig deur die beskermhere van die veiling (ten minste twee keurders van die Drakensberger-telersgenootskap.)
  2. ‘n Vrugbaarheidsertifikaat uitgereik deur ‘n veearts of veetegnoloog wat deur die raad goedgekeur is, wat bepaal dat die bul vrugbaar is en volgens sy / haar mening geskik is om te teel. Die sertifikaat moet die ID-nommer van die bul, die datum van toetsing bevat en moet onderteken word deur die persoon wat die sertifikaat uitreik. Bulle wat koeie gediens het, moet op Trichtomoniasis getoets word.
  3. In die geval van vroulike diere moet die sertifikate vir brucellose en tuberkulose beskikbaar wees.
  4. Die sertifikaat wat die swangerskapstatus van ‘n dier bevestig, moet deur die veearts uitgereik word.

Besigtig ons kalender om meer van 'n spesifieke veiling uit te vind (Gebruik veiling datum om te soek)