RAAD EN PERSONEEL

Drakensberger—Die winsbees

Die raad bestaan uit nege verkose lede wat vir drie jaar in die raad dien, erepresidente asook gekoöpteerde lede. Die president kies ’n dagbestuur van vier raadslede wat die daaglikse bedrywighede van die genootskap bestuur.

President

Willie Landman

083 257 8511

willie@blackhills.co.za

Visie President

Henk Delport

083 300 1131

delram.h@outlook.com

Rodney Neuman

082 746 8142

rodney@neumandrakensbergers.co.za

Magiel Blom

082 459 9739

magiel.blom@gmail.com

Petrus Taljaard

082 493 4137

talmanpt@gmail.com

Pikkie Uys

082 857 5022

pikkieuyswakkerstroom@gmail.com identity.redken@gmail.com

Louis Botha

082 825 2431

bothaboerdery04@gmail.com

Jean van der Merwe

082 719 7521

jean@blackhills.co.za

Liesel Foster

082 373 2427

fosterliesel@gmail.com

Ere-President

John Roos

082 809 7941

johnjroos@gmail.com