OPLEIDING & NAVORSING

Drakensberger—Die winsbees

Om ‘n inspekteur te word, is die eerste stap om ‘n kursus vir leerlinginspekteurs te slaag. Daarna moet die leerder-inspekteur drie (drie) inspeksietoere saam met twee ander inspekteurs voltooi, en na elke inspeksietoer moet die senior inspekteur ‘n positiewe verslag indien. Die raad kan dan die leerderinspekteur tot junior inspekteur bevorder, waarna nog drie (drie) inspeksietoere in die geselskap van twee ander inspekteurs voltooi moet word. Na elke inspeksietoer moet ‘n positiewe verslag deur die senior inspekteur ingedien word, waarna die raad die junior inspekteur tot senior inspekteur kan bevorder.

‘n Opknappingskursus vir alle inspekteurs word jaarliks ​​gedurende Januarie / Februarie gehou. Dit is verpligtend en slegs inspekteurs wat die kursus bygewoon het, sal vir daardie jaar in die paneel van inspekteurs dien. Die jaar se inspeksietoere word ook hier uiteengesit en inspekteurs word vir die toere aangestel.

Laai die volgende af—

Klik op die skakel hieronder

Navorsing

Die tegniese subkomitee van die genootskap spits hom toe op navorsing ten gunste van die vooruitgang en bevordering van die ras. ’n Aantal wetenskaplike studies is in die onlangse verlede voltooi en gedokumenteer in artikels en/of M.Sc.-studies. Van hierdie studies handel onder meer oor:

Die goeie prestasie van die ras in die voerkraal