Raad en Personeel

Drakensberger—Die winsbees
 

Die raad bestaan uit nege verkose lede wat vir drie jaar in die raad dien, erepresidente asook gekoöpteerde lede. Die president kies ’n dagbestuur van vier raadslede wat die daaglikse bedrywighede van die genootskap bestuur.

 

President
Dr Johann Fourie
082 772 7716
johannfourie1964@gmail.com
Noordwes
Noord-Kaap
 

Visie-president
Willie Landman
083 257 8511
willie@blackhills.co.za
Noordwes (Oos)
Botswana

Rodney Neuman
082 746 8142
rodney@neumandrakensbergers.co.za
Oos-Vrystaat
(SHDK)

Magiel Blom
082 459 9739
magielblom@vodamail.co.za
Limpopo
 

Fanie van Dyk
082 774 4952
js.vandyk@mweb.co.za
Suid-Vrystaat (Bloemfontein | Karoo)

Pikkie Uys
082 857 5022
pikkieuyswakkerstroom@gmail.com
Mpumalanga
 

Henk Delport
083 300 1131
cattle@delram.co.za
Noord- & Wes-Vrystaat

Jean van der Merwe
082 719 7521
jean@blackhills.co.za
Gauteng
 

Louis Botha
082 825 2431
louisbotha@zippnorth.co.za
KwaZula-Natal
 

Ere-president
John Roos
082 809 7941
buffalovalley@skyafrica.co.za