Raad en Personeel

Drakensberger—Die winsbees
 

Die raad bestaan uit nege verkose lede wat vir drie jaar in die raad dien, erepresidente asook gekoöpteerde lede. Die president kies ’n dagbestuur van vier raadslede wat die daaglikse bedrywighede van die genootskap bestuur.

 

President
Willie Landman
083 257 8511
willie@blackhills.co.za

Visie-president
Henk Delport
083 300 1131
cattle@delram.co.za

Rodney Neuman
082 746 8142
rodney@neumandrakensbergers.co.za

Magiel Blom
082 459 9739
magielblom@vodamail.co.za

Fanie van Dyk
082 774 4952
js.vandyk@mweb.co.za

Pikkie Uys
082 857 5022
pikkieuyswakkerstroom@gmail.com

Louis Botha
082 825 2431
louisbotha@zippnorth.co.za
 

Jean van der Merwe
082 719 7521
jean@blackhills.co.za
 

Liesel Foster
082 373 2427
lfoster@vodamail.co.za
 

Ere-president
John Roos
082 809 7941
buffalovalley@skyafrica.co.za