Prestasies

 Erkende vroueboer glo in dissipline–Toekenning van Voermol-boer 2016.


Kriteria vir die toekenning van meriete en oorkondes

Die Drakensberger Beestelersgenootskap ag sy lede hoog en is intens bewus van die bydrae wat elke teler maak ter uitbouing van die Drakensberger-genootskap, veral ook vir bydraes met betrekking tot die opgradering van die Drakensberger-beesras.

Die Genootskap wil graag erkenning aan telers gee vir jarelange en volgehoue werk om die Drakensberger-ras uit te bou en te bevorder, en vir dienswerk in belang van die Genootskap en sy lede.

Erkenning sal gegee word vir jarelange en volgehoue bydraes in belang van die Drakensberger. Die onderstaande kriteria sal, waar moontlik, hiervoor in ag geneem word:

 • Jarelange diens in die ampte van die Genootskap
 • Jarelange diens as Keurder en/of Beoordelaar
 • Betrokkenheid by Studiegroepe, Boeredae, Inligtingsdae
 • Aanbieding van Kursusse en Seminare
 • Plasing van leidinggewende artikels in Landboutydskrifte
 • Uitsonderlike prestasie-data van ‘n kudde
 • Menslike eienskappe soos lojaliteit (volgehoue geloof in die ras) en integriteit (eerlikheid)
 • Ondersteuning van Raads-inisiatiewe
 • Enige daadwerklike aksie om die Drakensberger-ras en die Genootskap te bevorder


Elite-koei– 2016

Elite-koei– 2015 

Elite-koei– 2014 

Elite-koei– 2013 


Kleure wat gekoppel is aan jare diens en/of lidmaatskap, sal as basis dien vir die erkenning van meriete, naamlik:

BRONS

Word toegeken aan telers wat reeds 5 jaar lid is van die Genootskap en uitsonderlike bydrae(s) gemaak het tot voordeel van die ras, naamlik as:

 • as raadslid, keurder,
 • betrokkenheid by ‘n Klub,
 • deelname aan veilings,
 • aanbieding van Inligtingsdae.
 • Positiwiteit t.o.v. die ras en betrokkenheid oor ‘n wye gebied
 • Doelgerigte teling en voldoening aan aan die Produksiestandaarde
 • Aktiewe deelname
SILWER

Word toegeken aan telers wat reeds 10 jaar lid is van die Genootskap en uitsonderlike bydrae(s) gemaak het tot voordeel van die ras:

Die kriteria soos uiteengesit onder “Brons” is mutatis mutandis van toepassing op Silwer-toekennings.

 

GOUD

Word toegeken aan telers wat reeds 20 jaar lid is van die Genootskap en uitsonderlike bydrae(s) gemaak het tot voordeel van die ras:

Die kriteria soos uiteengesit onder “Brons” is mutatis mutandis van toepassing op Goud-toekennings.

 

PLATINUM

Word toegeken aan telers wat reeds 30 jaar lid is van die Genootskap en uitsonderlike bydrae(s) gemaak het tot voordeel van die ras:

Die kriteria soos uiteengesit onder “Brons” is mutatis mutandis van toepassing op Platinum-toekennings.

OORKONDE

Erkenning word verleen aan ‘n persoon vir uitsonderlike bydrae(s) gelewer ter bevordering van die Drakensberger. Word ook toegeken aan Ere-Presidente.