Kontak

Drakensberger—Die winsbees
Ons sal graag van u wil hoor!

 

Kontakbesonderhede

  (+27) 51 4100 974

Posadres

Posbus 506

Bloemfontein

9300

Besigheidsadres

Henrystraat 118

Westdene

Bloemfontein

9301

Bankbesonderhede

Drakensberger Beestelersgenootskap van SA
Standard Bank
Rekeningnommer: 030 994 020
Takkode: 051001

BTW: 455 011 2116

 

 

Raadslid Posisie Kontaknommer E-pos
Willie Landman President 083 257 8511 willie@blackhills.co.za
Henk Delport Visie-president 083 300 1131 cattle@delram.co.za
John Roos Ere-president 082 809 7941 buffalovalley@skyafrica.co.za
Rodney Neuman Raadslid 082 746 8142 rodney@neumandrakensbergers.co.za
Magiel Blom Raadslid 082 459 9739 magielblom@vodamail.co.za
Fanie van Dyk Raadslid 082 774 4952 js.vandyk@mweb.co.za
Pikkie Uys Raadslid 082 857 5022 pikkieuyswakkerstroom@gmail.com
Jean van der Merwe Raadslid 082 719 7521 jean@blackhills.co.za
Louis Botha Raadslid 082 825 2431 louisbotha@zippnorth.co.za
Liesel Foster Raadslid 082 373 2427 lfoster@vodamail.co.za