Bemarking

Bemarkings ondersteuning
 

Die genootskap is verantwoordelik vir die bemarking van die ras, wat ’n groot verskeidenheid bedrywighede insluit, soos:


 Advertensies in landboutydskrifte Die aanbieding van die jaarlikse nasionale Drakensberger-veiling gedurende die laaste week van April


 ’n Uitstalling op die Nampo-Oesdag


Radio- en televisie-onderhoude

2 November 2011

Johan Fourie

Die aanpasbaarheid van die Drakensberger in die Malopo-streek


 Luister na potgooie


 Die samestelling van rasjoernale


 Bylaes tot landboutydskrifte


 Die aanbieding van inligtingsdae


 Die instandhouding van die webwerf en Facebook-blad

  Facebook


 Die maak van reklamemateriaal; soos naamborde, klere en ras-DVD’s


 SA Stamboek is verantwoordelik vir die verwerking en berekening van produksiedata en die teelwaardes van stoetdiere volgens die nuutste internasionale modelle en metodes