LNR Beste Produserende Koeie


Die LNR Diereverbeteringsinstituut identifiseer jaarliks aan die begin van Junie die Beste Produserende Koeie in alle kuddes wat deelneem aan die Nasionale Vleisbeesverbeteringsskema.

Die vereistes waaraan koeie moet voldoen om so 'n toekenning te kry word in oorleg met die Nasionale Advieskomitee van die Skema bepaal en word hiernaas weergee. Die lys van die Beste Produserende Koeie wat in 2007 gekwalifiseer het, vir die Drakensberger ras, word in tabelvorm hiernaas weergee.

LNR Beste Produserende Koeie Toekennings - Vereistes

A. Geregistreerde rasse:

 1. Koei moet lewendig wees op lopie datum (normaalweeg op 1 Junie jaarliks) van die Beste Produserende Koeie verslag.
 2. Koei moet in besit wees van 'n aktiewe Vleisbeesskema lid op lopie datum van die Beste Produserende Koeie verslag.
 3. Koei moet minstens vyf natuurlike kalfdatums op rekord hê op lopie datum van die Beste Produserende Koeie verslag.
 4. Koei se ouderdom by eerste kalwing mag nie hoër wees as 1187 dae (39 maande).
 5. Koei se gemiddelde TKP (vir alle natuurlike kalwings) mag nie hoër wees as 425 dae.
 6. Koei moes 'n normale kalwing gehad het binne 548 dae (18 maande) voor lopie datum van die Beste Produserende Koeie verslag.
 7. Na die eerste kalf met 'n geldige speengewig, mag die koei maksimum twee kalwers hê sonder 'n speengewig of met 'n ongeldige speengewig.
 8. Teelwaarde vereistes:
  • Slegs koeie met LNR beraamde teelwaardes van 'n BLUP ontleding nie meer as 18 maande voor lopie datum van die Beste Produserende koei verslag, sal oorweeg word.
  • Speen direkte teelwaarde in die beste 50% van die aktiewe vroulike diere in ras.
  • Speen maternale teelwaarde in die beste 50% van die aktiewe vroulike diere in ras.
  • Geboorte direkte teelwaarde in die laagste 99% van die aktiewe vroulike diere in die ras.
  • Geboorte maternale teelwaarde in die laagste 99% van die aktiewe vroulike diere in die ras.

Let wel: Die nuutste teelwaardes beskikbaar op INTERGIS op lopiedatum van die Beste Produserende Koeie verslag sal altyd gebruik word.

9. Minimum aantal kalwers met geldige speengewigte:

Elite toekenning : 7 kalwers  
Superieur toekenning : 6 kalwers
Voortreflik toekenning : 5 kalwers

Van die 111 koeie wat hierdie toekennings ontvang het, was 44 daarvan Elite, 24 daarvan Superior en 43 daarvan Voortreflik.