LNR-VleisbeesverbeteringsKudde Van Die Jaar Toekennings


Doel van die toekenning is om aan lede wat aan die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema deelneem erkenning te gee wat goed presteer ten opsigte van prestasietoetsing, genetiese verbetering, teling en bestuur van hulle kuddes.

Onderstaande is die vereistes waaraan 'n kudde moet voldoen om as finalis te kwalifiseer.

Vereistes:

 1. Aktiewe deelname van die kudde aan die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema vir minstens 3 jaar.
 2. Kommersiƫle kuddes moet minstens deelneem aan Fase A en B en stoetkuddes aan Fases A, B, C en/of D.
 3. In Fase A moet minstens geboorte-, speen- en koei- massas (by geboorte en/of speen van die kalwers) aangeteken word.
 4. In Fase B moet minstens 12- en/of 18 maande gewigte van verse aangeteken word.
 5. Minimum 20% van die bulkalwers gespeen, moet in Fase C of D getoets wees.
 6. Die gemiddelde tydsverloop van wegings tot ontvangs van data (Fases A en B) by streekkantore mag maksimum 30 dae wees.
 7. Die akkuraatheid van alle prestasietoetsdata moet binne aanvaarbare norme wees.
 8. Minimum van 50 koeie in kudde.*
 9. Maksimum van 415 dae vir gemiddelde TKP vir alle koeie in die kudde.*
 10. Maksimum van 36 maande vir gemiddelde ouderdom eerste kalwing vir alle koeie in kudde.*
 11. Maksimum van gemiddeld 415 dae sedert laaste kalwing vir alle koeie in kudde.*
 12. Minimum 96% kalwers lewendig gebore.*

* Volgens die nuutste Teelkudde seleksieverslag van die kudde.

Vir die jaar 2007 het 8 (11.1%) Drakensberger kuddes uit 72 kuddes wat aan die Vleisbeesverbeteringskema deelneem gekwalifiseer as finaliste. Nasionaal het 93 (9.6%) kuddes as finaliste gekwalifiseer uit 964 stoetkuddes van rasse wat deelneem by INTERGIS.

Daar neem tans 7 107 (6.0%) vroulike Drakensberger diere 24 maande en ouer aan die Skema deel teenoor die 118 639 van rasse by INTERGIS.

Tabel 7.4.1 weergee die Drakensberger kuddes wat as 'n finalis of as wenner op provinsiale basis aangewys is. Baie geluk aan hierdie telers, tw. Edwin Schroeder, John Roos, Johan Oelofse, Johannes Vos, Tienie Ferreira,Johan Rautenbach en Gawie Roux wie as finaliste aangewys is. Spesiale gelukwense aan Magiel Blom wat vir die tweede agtereenvolgende jaar as wenner van die Mpumalanga Provinsie aangewys is.

Tabel 7.4.1

Provinsie Kudde Toekenning Aantal vroulike diere >24mde OEK TKP Rep. Ind.
KwaZulu Natal E M Schroeder Finalis 101 32 384 106
Mpumalanga M C Blom Wenner 128 35 376 101
  Buffalo Valley Wenner 179 34 394 102
  J J Oelofse Finalis 116 35 386 103
  J Vos Finalis 107 32 406 104
Noord Wes M S Ferreira Finalis 86 33 397 104
Vrystaat J A Rautenbach Finalis 205 36 382 104
  G W Roux Finalis 97 33 415 100