Farmers Weekly - LNR Elite Koei


Die LNR-Diereverbeteringsinstituut identifiseer jaarliks op die 1 Junie die Beste Produserende Koeie in alle kuddes wat deelneem aan die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema. Die vereistes waaraan koeie moet voldoen om so 'n toekenning te kry word in oorleg met die Nasionale Advieskomitee van die Skema bepaal.

Wat 'n uitstekende rekord: Kalf vir die eerste keer op 24 maande ouderdom, nog nie 12 jaar oud nie met reeds 10 kalwers met 'n gemiddelde speenindeks van 104 en 'n reproduksie indeks van 118. Baie geluk aan Fanie en Linnie met hierdie prestasie.

Die Farmers Weekly trofee sal Dinsdag 28 Augustus 2007, tydens die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema Toekenning Seremonie by die Pretoria Skou oorhandig word. Die seremonie begin om 18:00 in die Hoof Arena waarna gaste na die Baobab funksielokaal gaan waar die toekennings tydens 'n formele dinee oorhandig sal word. Tshwabac (Pretoria Skou) stuur 'n formele uitnodiging vir hierdie geleenthede aan die presterende persone.