Stigting Van die NWDK


Tydens 'n inwydingsvergadering gehou op 28 Februarie 2007 te Klerksdorp, aan huis van Tienie Ferreira, is daar eenparig deur die tien belangstellende telers teenwoordig besluit om die klub te stig.

Na heelwat bespreking, is daar besluit op die naam 'Noordwes Drakensberger Klub',asook eenstemmigheid bereik oor verskeie ander punte. Die bestuur sal voorlopig deur die lede gesamentlik behartig word, met SP Fourie wat as sameroeper optree.

Die Klub is op 11 Mei '07 op 'n Dagbestuursvergadering van die Genootskap goedgekeur. Daar is tans sewe stoettelers in die Klub en met 'n baie suksesvolle promosieveldtog agter die rug, is die belangstelling in die Ras weer opnuut hier aangewakker.

Die Klub se eerste veiling sal plaasvind op 17 Oktober 2007 te Hartbeesfontein Veilingskrale. Die veiling word voorafgegaan deur 'n Inligtingsdag wat beplan word vir 3 Oktober 2007.

Alle Drakensberger Telers en belangstellendes word uitgenooi om die Klub te kontak by 082 745 4906 / 082 326 3228.