OTDK Belfast Veiling


BELFAST VEILING VIER 21 JAAR

Die Belfast Groep Telers het met die mondigwording van die Belfast veiling besluit, om die veiling in samewerking met die OTDK, aan te bied.

Daar is deur die jare verskeie versoek aan die groep gerig om die Belfast veiling 'oop' te gooi vir ander stoettelers om diere aan te bied. Met die 21ste jaarlikse veiling op 14 Augustus 2007, het die Groep Telers besluit dat die tyd ryp is, om die veiling saam met die OTDK aan te bied.

Dit bied aan alle lede van die klub die geleentheid om diere op die Belfast veiling te verkoop. Vir sommige lede bied dit 'n uitkoms, aangesien Belfast heelwat nader is. Baie lede van die OTDK is verheug oor die samewerking omdat dit nuwe moontlikhede inhou vir uitbreiding van hulle bulverkope in 'n nuwe omgewing. Vir die oorspronklike groep telers, bied dit weer 'n veiling wat met top diere aangevul word, wat die koste spiraal help beperk. Soos baie van die bultelers weet, is die koste van so 'n produksieveiling baie hoog. Deur samewerking kan baie kostes bespaar word.

Vir die voornemende kopers bring hierdie gesamentlike veiling groter verskeidenheid, en derhalwe 'n groter genepoel om van te kies. Die meerderheid van hierdie bulle wat op 14 Augustus 2007 op Belfast aangebied word, is van die koue Mpumalanga Hoëveld. Daar sal uiteraard verskillende telers en verskillende teel- en voedingsstrategie op die veiling verteenwoordig wees, maar dit skep keuses vir die kopers.

Baie geluk ook aan die OTDK, wat deur hierdie stap, die eerste Drakensberger Klub word wat twee amptelike veilings aanbied, naamlik. Belfast en Ermelo!!

Die Groep Telers wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om al die kopers en die borge wat hulle oor die afgelope 20 jaar so getrou ondersteun het, te bedank. Die sukses van die veilings, vir soveel jare is aan julle te danke. Dankie ook aan ons Hemelse Vader wat al die telers (verkopers) oor die jare geseën het met oorvloed.

Alle voorspoed aan die oorspronklike telers en die klublede wat hierdie veiling aanbied en mag die veiling onder die OTDK vaandel net van krag tot krag gaan.

Kobus Davel
2007.06.27