HN 07 65 (Bynaam Bulldozer)


0765 (bynaam Bulldozer) is uit 'n besondere koeilyn met moeder HN 04104 geteel. Al haar kalwers wat vir keuring voorkom is goedgekeur. Sy het ook 'n toekenning gekry vanaf die Drakensberger genootskap as 'n preferente "A" koei. Haar TKP is 383 dae en sy is in die boonste 10% van die ras vir geboorte gewig, groei tempo en doeltreffendheid. Vir speengewig is sy 30% beter as die gemiddeld van die ras.

Bulldozer is 'n besonderse harde bespierde bul met 'n lang lyf. Op geboorte het die Bul net 27KG geweeg. Op die veldtoets het die bul as volg presteer:

GDTndex 120,
Kondiesie telling index 118
Bespierings index 130

Tesame met sy goeie blup teelwaardes is hierdie verseker 'n stoetbul wat in enige kudde, hetsy stoet of kommersieel, 'n positiewe bydrae sal lewer. Die bul is vir 'n rekord prys van R107 500,00 aan Johan Botha van Standerton verkoop in 2011.