Hoƫveld Drakensberger Studiegroep


Hierdie Studiegroep is nou twee jaar oud en ons ledetal staan op 'n allemintige 125 lede.

Ons het op 16 April 'n baie leersame en geslaagde boeredag vir ons lede en ander belangstellendes aangebied op Langspruit, die plaas van Oom Koos en Gert du Preez.

Twee veeartse naamlik Dr. Francois de Villiers en Dr. Barry Coats het referate aangebied oor die voorbereiding van speenkalwers vir die voerkraal; en reproduksie van vleisbees koeie. Hulle het op waarlik interessante en leersame manier die 70 boere wat die dag bygewoon het se aandag ten volle aangegryp.

Me. Rachelle Cloete het 'n nuwe oorplaatjie met 'n 'bar code' staafkode kom bekend stel. Daarna is daar heerlik saam middagete geniet en almal kon die du Preez se vee hantering fasiliteite en koeie besigtig.

Tydens ons vergadering is 'n nuwe voorsitter verkies. Hy is meneer Piet Snyman, wat ook ons finansies hanteer. Ekself is sekretaris, Zirk Wolmarans is tegniese beampte en meneer Gert du Preez en James Streak addisionele lede.

Ons bedank Oom Koos du Preez, as ons Voorsitter vir twee jaar, vir sy entoesiasme en leiding van ons studiegroep. Dankie vir ons borge, Afgri en Intervet, wat die dag moontlik gemaak het sowel as die Du Preez's vir die gebruik van hulle kombuis en skuur sowel as hul insette om ons lede en besoekers te kon laat tuis voel.

Omdat ons studiegroep die aangrensende distrikte bedien wil ons ook van die geleentheid gebruik maak om u uit te nooi na die 100 jarige viering van Standerton se Skougenootskap gedurende die Standerton skou op 2, 3 en 4 Augustus 2007. Daar is alreeds 3 vertoners ingeskryf met 'n totaal van 42 Drakensberger beeste. Hierdie diere sal op Donderdag 2 Augustus onder beoordeling wees. Die interras beoordeling sal plaasvind op Vrydag 3 Augustus, met 'n groot veeparade om 18:00 daardie aand. Kom ondersteun ons skou asseblief.

Piet de Villiers