Dringende Beroep


Graag versoek Piet dat alle stoettelers wie se veilingsbulle- of met skoustringe wat reeds gereed is, om hierdie diere in te skryf vir die skou. Die 100 jarige fees is tog immers 'n groot geleentheid. Die Genootskap ondersteun hierdie beroep. Kom ons oordonder die skou met Drakensbergers.

8.7 NWDK Inligtingsdag

So pas gestig en klaar afgeskop. Baie geluk aan die NWDK met die aanbieding van hul eerste inligtingsdag in die Noord Weste. Die program is nog nie gefinaliseer nie, maar dit beloof om baie interessant te wees. Die President, Mnr. John Roos, sal onder andere as 'n spreker optree.

Weens die talle navrae wat die klub gehad het vanaf medetelers asook belangstellendes oor ons Inligtingsdag, het hul dit goedgedink om die datum te verskuif na Saterdag, 6 Oktober 2007.

Alle belangstellendes: Neem asseblief kennis en teken hierdie datum in u dagboekie aan sowel as die NWDK se eerste Klubveiling wat op Woensdag 17 Oktober 2007 sal plaasvind.

Navrae kan gerig word aan SP Fourie by Sel. 082 745 4906 of Tienie Ferreira by 082 326 3228.